Analisis struktur dengan metode elemen hingga, Mhd Daud Pinem text 2010 Bandung Ind 260 hlm, 24 cm Analisis Struktur 624.171 20130612143636 INLIS000000000037937 Converted from MARCXML to MODS version 3.5 using MARC21slim2MODS3-5.xsl (Revision 1.106 2014/12/19)